چوارگۆشەی ئەنجام

چوارگۆشەی ئەنجام

چوارگۆشەی ئەنجام  (Result Square  (RESQ (شێوازی ژیان و كاركردن لەدوای كۆرۆنا) پێش ئەوەی باسی داهاتوو بكەین با ئاوڕێك لە ڕابردوو بدەینەوە و سەیر بكەین، زۆر بە كورتی ئێمەی مرۆڤ چیمان كرد؟ بینای بەرزمان كرد. بینای بەشەرمان نەكرد. تۆوی عەشایەریمان چاند. تۆوی زانستمان...