كاریگەریەكانی مێدیتەیشن

كاریگەریەكانی مێدیتەیشن

لە پرۆژەكانی تایبەت بە نابینایان لێرەدا گشت فایلەكانی بابەتی كاریگەریەكانی مێدیتەیشن بە شێوەی دەنگ بەردەستن بۆ خزمەتی نابینایان و هەركەس بیەوێت گوێیان لێ بگرێت وە هەروەها لە پەڕەی داگرتنیشدا گشت فایلەكان بەردەست دەبن بۆ داگرتن. Introهەموو كەس مێدیتەیشن دەكاتتەكنیكی...